OBS: Rogalandstatistikk blir for tiden ikke oppdatert.

Vi jobber med å evaluere hva slags statistikkløsning vi skal bruke. Fram til dette er avklart vil ikke www.rogalandstatistikk.no bli holdt oppdatert.

Demografi

En viktig del av demografi er innhenting, bearbeiding og analyse av befolkningsstatistikk. Viktige trekk ved befolkningsutviklingen er et resultat av de økonomiske og sosiale vilkår befolkningen lever under.
Demografi søker også å forklare sammenhengen mellom befolkningsutvikling og økonomiske, sosiale og politiske sider ved samfunnsutviklingen.