Antall personer i privathusholdninger

Antall personer i privathusholdninger siden 1920 for hele landet

Som det går fram av figuren har andelen enpersonhusholdninger økt betydelig på landsbasis siden 1920.  Vi ser at nærmere 40 prosent er enpersonhusholdninger i Norge i dag. Tilsvarende prosentvis økning ser vi også i topersonhusholdninger. Nærmere to tredjedeler av husholdninger er mindre eller lik topersonhusholdninger. 

Perioden etter andre verdenskrig var kjernefamiliens storhetsperiode. Fra begynnelsen av 1970-tallet sank ekteskapshyppigheten, samtidig som antall skilsmisser økte. Til sammen har dette ført til mer enn dobling av andelen enpersonhusholdninger.

Denne tabellen oppdateres bare en gang i tiåret fra SSB sin side.