Andel patenter fra Rogaland

Antall søknader om patent fra Rogaland økte betydelig (+32%) fra 2011 til 2016. Patentstyret fikk i 2011 totalt 176 søknader om patent fra Rogaland fra 109 ulike bedrifter og meddelte 81 patenter.  I 2016 ble 127 av 232 søknader meddelte. Se figur.

Figuren viser kun søknader levert i Norge. Enkelte virksomheter kan også ha levert sine førstesøknader til andre land, til Det europeiske patentverket (EPO) eller som internasjonal søknad og tall for disse søknadene er ikke tatt med i figuren.

Figuren viser antall søknader om patent og antall meddelte patenter i Rogaland for perioden 2011 til 2016.