Befolkningsutvikling i Ryfylke-kommunene

Befolkningsvekst siste år, per 1. januar.

Kommunene i Ryfylke har stort sett opplevd økende folketall hvert år de siste ti årene, men i løpet av 2017 snudde utviklingen til tydelig nedgang, særlig for Sauda, Finnøy og Strand. Det siste året har Strand hatt befolkningsvekst, mens alle de andre Ryfylke-kommunene opplever nedgang.