Innvandringsgrunn

Bare et fåtall av de som innvandrer til Rogaland kommer for å studere, sammenlignet med resten av Norge. Desto flere kommer hit for å jobbe, eller på grunn av familieforhold. Det er verdt å merke seg at kategorien familieforhold dekker både ekteskap mellom nordmenn og utlendinger, arbeidsinnvandreres familiemedlemmer, og familiegjenforening for andre innvandrere.  


Tallene inneholder ikke nordiske statsborgere, da disse inntil nylig ikke har vært pålagt å oppgi noen begrunnelse når de melder flytting til Norge.