Antall avviklede virksomheter i Rogaland per region for perioden 2011-2015

Alle regionene utenom Haugalandet hadde en økning i antall avviklede virksomheter fra 2011 til 2015, størst antall avviklinger for Dalane med en økning fra 171 til 394 (130%). Haugalandet hadde i motsetning en nedgang i antall avviklinger fra 2011 til 2015 på 7%.