Indeksert gjennomsnittsalder

Tabellen og figuren illustrerer hvor mange år gjennomsnittsalderen har endret seg i kommunene siden 2000.

Distriktskommunene har jevnt over høyere gjennomsnittsalder enn mer sentrale kommuner, men vi ser tegn til at forskjellene blir mindre over tid.

Merk at det presenteres data for partallsår, pluss 2019. Intervallen er derfor annerledes for siste år.

Se også gjennomsnittsalder per kommune.