Indeksert gjennomsnittsalder

Tabellen og figuren illustrerer hvor mange år gjennomsnittsalderen har endret seg i kommunene siden 2000.

Distriktskommunene har jevnt over høyere gjennomsnittsalder enn mer sentrale kommuner, men vi ser tegn til at forskjellene blir mindre over tid.

Se også gjennomsnittsalder per kommune.