Unge i lavinntektsfamilier, 2017

Lavinntektsfamilier er definert som husholdninger der inntekten er lavere enn 60 prosent av den nasjonale medianinntekten (dvs. inntekten som ville være i midten dersom man stilte opp alle landets husholdningsinntekter i stigende rekkefølge).


Personer med dårlig økonomi i større grad har helseproblemer enn andre. Andelen som vokser opp i lavinntektsfamilier gir derfor en indikasjon på eksisterende og kommende helseutfordringer.

I Rogaland må man imidlertid være oppmerksom på at det generelle pris- inntektsnivået, særlig på Nord-Jæren, er så høyt at situasjonen i husholdninger med høyere inntekt enn det som er lagt til grunn her fortsatt kan oppleve de samme utfordringene som husholdninger med lavere inntekt andre steder.