Støtte til Næringshager fra Handlingsprogram næring for perioden 2011-2015

I 2012 ble det etablert 4 næringshager, Ryfylke Næringshage, Suldal Næringshage, Vindafjord Næringshage og Rogaland ressurssenter. Alle er opptatt i SIVAs næringshageprogram. I 2013 ble det også foretatt en kartlegging i Dalane, men det viste seg vanskelig å få opprettet en næringshage i Dalane så dette prosjektet ble ikke videreført. Næringshagene er en viktig arena og møteplasser som initierer og legger til rette for nyskapingsaktiviteter som bedriftsutvikling, kobler ulike bedrifter opp mot relevante FoU-miljø, bistår med søknadsskriving (til for eksempel Innovasjon Norge og Forskningsrådet), kompetanse-utvikling, temamøter, kurs, erfaringsutveksling, stimulere til internasjonalisering og kobling til relevante kapitaltilbydere. De fire næringshagene I Rogaland har fått en årlig støtte på 150 000 kr hver siden de ble etabler.​