Fysisk aktivitetsnivå

Fysisk aktivitet er en av samfunnets beste medisiner, og manglende aktivitet er en viktig årsak til en rekke helseproblemer. Å være fysisk aktiv kan bidra til å forebygge, og i noen tilfeller også lindre både psykisk og somatisk sykdom.

En overgang fra å være stillesittende gir betydelige helsegevinster - det er beregnet at dødeligheten faller like mye som ved å slutte å røyke. Det er betydelige sosiale forskjeller knyttet til fysisk aktivitetsnivå i Norge: personer med lav sosioøkonomisk status har en tendens til å være mindre fysisk aktive, noe som bidrar til en opphoping av helseproblemer.

Helsedirektoratet anbefaler at voksne bør være i moderat fysisk aktivitet minst 2,5 time eller intensiv fysisk aktivitet minst en time og et kvarter per uke.