Færre arbeidsledige i Rogaland

Rogaland hadde størst nedgang i registrert ledighet fra november 2016 til november 2017 med 32 prosent, som tilsvarer 3 715 personer. For dem med lang universitets- og høgskoleutdanning var nedgangen på 35 prosent, mens den var på 34 prosent blant dem med kort universitets- og høgskoleutdanning og blant dem med videregående utdanning. Minst nedgang, 25 prosent, var det blant ledige med grunnskole som høyeste utdanning.


De som fulgte etter, var Møre og Romsdal, Nordland, Vest-Agder 

Tallene er fra november hvert år. For de siste, mest oppdaterte tallene, se NAVs nettsider om arbeidsmarkedet.

NB: tallene som presenteres her kommer fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Dette er en spørreundersøkelse som kartlegger om folk er i jobb, uavhengig av om de har meldt seg som arbeidsledige hos NAV eller ikke. Dette gjør at ledighetstallene fra AKU tidvis er noe høyere enn NAV-tallene.