Antall arbeidsledige i Rogaland fortsetter å falle

Rogaland hadde størst nedgang i registrert ledighet fra november 2016 til november 2017 med 32 prosent, som tilsvarer 3 715 personer. Fram til november 2018 sank antall ledige med ytterligere 23 prosent, 1861 personer.


Tallene er fra november hvert år. For de siste, mest oppdaterte tallene, se NAVs nettsider om arbeidsmarkedet.

NB: tallene som presenteres her kommer fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Dette er en spørreundersøkelse som kartlegger om folk er i jobb, uavhengig av om de har meldt seg som arbeidsledige hos NAV eller ikke. Dette gjør at ledighetstallene fra AKU tidvis er noe høyere enn NAV-tallene.