Fiskere fra Rogaland fordelt etter alder i perioden 2005-2015