Kapasitetsutnyttelse og inntektsutvikling for hoteller i Rogaland fra 2000 til 2015

Tabellen viser at det fra 2005 til 2015 har vært en stor økning i antall hoteller i Rogaland fra 47 i 2005 til 68 i 2015. Antall hotellrom har økt med 86% i samme periode, og antall solgte rom økte med 45%  fra 7 012 i 2007 til 12 041 i 2015.


Fra 2005 til 20015 økte inntekten per overnatting med 6% og per solgte rom med 10%.