Prosent tap og svinn av matfisk i Rogaland, 2011 - 2015

Prosent tap/svinn for matfisk i Rogaland lå på 15 % i 2015, høyest for regnbueørret (30,3%) og lavest for andre fiskearter (7,3%).​