Tømmer avvirking og juletre og klippegrønt produksjon i Rogaland (kg)