Gjennomføring i videregående skole, kommuner i Rogaland - 2012-kullet

Andel elever som har oppnådd studiekompetanse eller fag- eller svennebrev innen fem år etter at de begynte. For Rogaland totalt sett har gjennomføringen økt fra 71,5 prosent for 2007-kullet til 77 prosent for 2012-kullet.


Kategorien "mindre Sør-Rogaland-kommuner" inneholder kommunene Sokndal, Lund, Bjerkreim, Forsand, Hjelmeland, Finnøy og Rennesøy, mens "mindre Nord-Rogaland-kommuner" utgjør Suldal, Sauda, Kvitsøy, Bokn og Utsira.