Personer per privathusholdning

Gjennomsnittlig antall personer per privathusholdning har sunket fra over tre på 60-tallet til snaut 2,2 i landet totalt sett ved inngangen til 2019. Oslo har færrest personer per husholdning, mens Akershus har flest. Rogaland har nest flest, med et gjennomsnitt på 2,3 personer per privathusholdning.


Oslo har skilt seg ut fra hovedtrenden i landet hele perioden, men avstanden har blitt mindre de siste tiårene. Det laveste antallet personer per husholdning vi har registrert, var 1,85 i Oslo i 1990.