Fortetting, kommunene i planområdet

Av kommunene er det Stavanger som har den klart største andelen av nye boliger på allerede bebygd areal. Store transformasjonsområder i østre bydel blir nå etterfulgt av nye byfornyingsområder både i Paradis og Hillevåg.


Se også fortetting for planområdet som helhet