Økologisk godkjente husdyr (antall) for 2011 og 2015, og endring fra 2011 til 2015.

I perioden 2011 til 2015 var det økologisk godkjent husdyrproduksjon av melk, storfe, lam/sau og verpehøner/egg. Men, produksjonene utgjorde en svært liten del av samlet produksjon for melk, storfekjøtt, lam og egg. ​