Samlet kommersiell overnatting i Rogaland, 2014 og 2015

Nordmenn utgjorde 74,7% av gjestene som overnattet på hotell, camping og hytter i Rogaland. Av utlendingene var det fleste fra Sentral-Europa (26,7%), etterfulgt av Øst-Europa (17,6%), Norden (16,3%) og UK/Irland (16,2%).​