Gjennomføring i videregående skole, fylker og landstotal - 2012-kullet

Andel elever som har oppnådd studiekompetanse eller fag- eller svennebrev innen fem år etter at de begynte. For Rogaland totalt sett har gjennomføringen økt fra 71,5 prosent for 2007-kullet til 77 prosent for 2012-kullet. Etter å ha økt snaut ett prosentpoeng i året i de siste par årene, økte fullføringsgraden fra 2011- til 2012-kullet med hele 2,2 prosentpoeng.