Aldersfordeling i kommunene i Rogaland

Sammenlignet med resten av landet har Rogaland en ganske ung befolkning, men alderen stiger her også. Her ser vi det tydeligst på at andelen i alderen 20-39 år synker, mens andelen i alderen 40-66 år stiger. Fra 2010 har også andelen i alderen 67-79 år begynt å stige.

Det er tydelige forskjeller mellom kommunene innad i fylket – se tabellen for detaljer.

NB: tallene presenteres for hvert femte år, men har også med nyeste årgang. Tidsintervallen er derfor kortere mellom de nyeste datapunktene.