Folketall i fylkene 2010-19

Folketall per 1.1


Det meste av tiden siden tidlig 50-tall har Rogaland hatt en årlig befolkningsvekst på 1-1,5 prosent. I flere år i perioden 2007-2013 var den årlige veksten oppe i 1,8-2 prosent. I forbindelse med nedgangen i arbeidsmarkedet de senere årene, har veksten stagnert. I 2018 økte befolkningen i Rogaland med 2128 personer, eller 0,56 prosent.