Kvartalsvis befolkningsutvikling

Utviklingen i folketall styres av fødselsoverskudd, balansen mellom inn- og utvandring og innenlands inn- og utflytting.


Rogaland har et synkende fødselsoverskudd og en innenlands flyttebalanse som stort sett er preget av at flere flytter ut enn inn, eller at den går omtrent i null. Innvandring har dermed vært avgjørende for befolkningsveksten de senere årene.

Store deler av innvandringen til Rogaland er arbeidsinnvandring, som påvirkes i betydelig grad av situasjonen på arbeidsmarkedet i fylket, men også av situasjonen i innvandrernes opphavsland, og i andre områder det er aktuelt for dem å reise til. Turbulensen i arbeidsmarkedet i fylket viser tydelig igjen i innvandrings- og flyttebalansen de senere årene.