Fullførte boliger i Rogaland

I 2017 ble det ferdigstilt 2670 boliger i Rogaland. Dette er en liten oppgang fra året før men en markant nedgang sammenlignet med perioden 2012 - 2015. Også igangsatte boliger har vist en tilsvarende nedgang, noe som kan bety at boligbyggingen ikke tar seg opp de første par årene.

Men historisk er ikke dette tallet spesielt lavt for Rogaland. Gjennomsnittet for årene siden 1990 ligger på i underkant av 2900 boliger per år. Og det er spesielt årene 2005-8 og 2012-15 som har trukket opp totaltallet med over 3800 boliger i året i gjennomsnitt.