Folketall i planområdet siden 2008

Tabell og figur viser folketall i planområdet siden 2008. 

Kvitsøy er lagt til siden forrige gang Regionalplan for Jæren ble vedtatt.

Merk at tallene angir nivå ved utgangen av året.

se også: Befolkningsvekst i planområdet