Folketall i planområdet siden 2008

Tabell og figur viser folketall i planområdet siden 2008. 

Kvitsøy er lagt til siden forrige gang Regionalplan for Jæren ble vedtatt.

se også: Befolkningsvekst i planområdet