Kjøtt, egg og melkeproduksjon i Rogaland (kg)

Sysselsettingen i primærjordbruket i alle regionene går noe nedover fra 2010. Denne nedgangen i sysselsettingen virker å ikke ha noen særlige negative konsekvenser for målet om å øke produksjonen av mat. Det er et overordnet regionalpolitisk mål å øke produksjonen av grønn mat i Rogaland.

Tabellen viser at kjøttproduksjonen fra kraftforkrevende dyr som fjørfe og svin øker. Det ble produsert nesten tre ganger så mye kyllingkjøtt i 2016 om i 2006. De grovforbaserte produksjonene holder seg nokså stabile men viser en nedadgående tendens for storfekjøtt og en svak økning for sauekjøtt.​