Antall sysselsatte og antall årsverk innen akvakultur i Rogaland fordelt på kjønn, 2011-2015

Antall sysselsatte innen havbruk i Rogaland økte med 18,7% for menn og 18,8% for kvinner fra 2011 til 2015. Omgjort til årsverk (definisjon fra NIBIO, 1845 timer/årsverk) var det en økning i antall årsverk for både menn og kvinner på henholdsvis 26,3% og 33,8%.