Produksjon av laks i Rogaland

Produksjon av Laks i Rogaland, 2011-2015 (tonn)
Fra 2011 til​ 2015 økte produksjonen av laks med 20%. I samme periode steg verdien av solgt laks med 70 %.

I følge Regionalplan for Næringsutvikling 2011-2020 er målet å doble produksjonen av laks fra 2011-2020. Det må legges til rette for en betydelig økning i produksjon av laks om en skal klare å nå dette målet innen 2020.