Hotellovernattinger

Rogaland hadde i 2016 totalt 6,6% av markedsandelene av alle hotellovernattinger i Norge, etter Oslo, Hordaland og Akershus. Rogaland skilte seg ut i perioden 2014-2016 med å være det eneste fylket i landet med en nedgang i antall hotellovernattinger (-3,8%), noe som trolig har sammenheng med reduksjon i olje- og gassvirksomheten i samme periode. 


Fra 2008 til 2016 økte antall hoteller i Rogaland fra 55 til 69 (+25%), noe som gav en økning i antall tilgjengelige hotellrom og hotellsenger på henholdsvis 49% og 45%. 

Til tross for at det var en økning i antall solgte rom på 7% fra 2008 til 2016, gikk kapitalutnyttelsen per rom ned med 27% og kapitalutnyttelsen per seng ned med 21%. I tillegg gikk losjiinntekter ned med 18%, inntekt per overnatting ned med 31% og inntekt per solgte rom ned med 23% fra 2008 til 2016.