Husholdningers gjeldsnivå, 2017

Husholdninger med gjeld som er høy i forhold til inntekten er sårbare for økte utgifter (f.eks. høyere rente) og inntektsbortfall (f.eks. som følge av sykdom eller arbeidsledighet).


Økonomiske problemer fører til dårligere velferd, mer stress, og øker risikoen for psykisk og somatisk sykdom. I områder med høy gjeldsbelastning - som Rogaland - bør man derfor være ekstra oppmerksom i nedgangstider, da det kan medføre ekstra store sosiale og helsemessige utfordringer.