Verdien av eksport fra Rogaland

Olje og gass var i perioden 2011-2016 den desidert største eksportvaren fra Rogaland, etterfulgt av kategoriene bearbeidede varer og maskiner, transport og andre varer (figur 2.18). Kjemiske produkter var varegruppen med lavest andel eksport. Ferdigvarer og råvarer lå på de to nederste plassene. 

Til tross for en økning i eksport av ulike varegrupper, spesielt råvarer, så var den samlede nedgangen i eksportverdi for Rogaland på 15% fra 2011 til 2016. Nedgangen i eksportverdien for olje og gass var hovedårsak til reduksjon i samlet eksportverdi fra Rogaland fra 2011 til 2016. Eksport av olje og gass utgjorde 51,1 % av den totale eksportverdien fra Rogaland i 2011 men kun 33,7% i 2016.

Tabellen viser prosent endring i eksportverdi fra 2011 til 2016 for Rogaland fordelt på varegruppe og totalt. Verdi=varens verdi ved passering norsk grense. Toll, merverdi- og andre avgifter inngår ikke i den statistiske verdien.​