Miljøtilstand under oppdrettslokaliteter i Rogaland

Fiskeridirektoratet rapporterer miljøtilstand under oppdrettslokaliteter ut fra to ulike undersøkelser (B- og C- undersøkelser). Andel anlegg som fikk resultatet svært god økte fra 70% til 78% fra 2013 til 2016 (undersøkelser utført for henholdsvis 84 og 59 lokaliteter), se figuren. I 2016 var det kun to lokaliteter som fikk dårlig og ingen som fikk svært dårlig.​