Antall dyr av ulike dyreslag i Rogaland fra 2010-2017

Antall bruk med husdyrproduksjon fordelt på dyreslag for perioden 2010-2017 er presentert i tabellen under. Tabellen viser at det var en nedgang i antall melkekyr på 9,9 prosent, samtidig som det var en betydelig økning i antall ammekyr på 63,8 prosent. Stor økning var det også for produksjon av slaktekylling med 56,5 prosent fra 2010 til 2017. For sau og gris var det kun mindre variasjon i produksjonsvolum fra 2010 til 2017.​