Utvikling i andel med ulike utdanningsnivåer

Utvikling i utdanningsnivå for personer som er 16 år eller eldre.

​Både i Rogaland og landet totalt sett ser vi en tydelig tendens til at andelen med høyere utdanning blir større, mens andelen med kun grunnskoleutdanning faller.

Kvinner tar i betydelig større grad enn menn kort høyere utdanning, mens menn i større grad har utdanning fra videregående skole, eller lang høyere utdanning.