Befolkningsnedgang i fjerde kvartal i 2017

I fjerde kvartal i 2017 ble det i Rogaland registrert en befolkningsnedgang på 174 personer. Fødselsoverskuddet på 621 personer holder seg innenfor normalen, mens det denne gang var både netto innenlands flytting og netto utvandring. Med unntak av fjerde kvartal i 2016 er dette den eneste gangen på de siste årene at dette har skjedd.

Figuren og tabellen viser befolkningsveksten i Rogaland fordelt på fødselsoverskudd, innenlands og utenlands flytting.