Befolkningsvekst tredje kvartal i 2017

I tredje kvartal av 2017 hadde Rogaland en befolkningsvekst på kun 120 personer. Med unntak av fjerde kvartal i fjor er dette den laveste kvartalsveksten på svært mange år. Fødselsoverskuddet holder seg på normalen (899 personer) og netto innvandring fra utlandet går fremdeles i pluss - det vil si at flere flytter til enn fra fylket. 

Men siste kvartal har det også vært en sterk økning i innenlands utflytting. Det var tilsammen 1168 flere som flyttet fra enn til Rogaland siste kvartal. Dette skyldes nok at arbeidsmarkedet fremdeles ikke kan tilby jobber til alle som søker det.