Kvartalsvis befolkningsutvikling

Utviklingen i folketall påvirkes at forholdet mellom fødsler og dødsfall, inn- og utflytting og inn/utvandring. Det er en tendens til at flere flytter fra Rogaland til andre deler av landet enn omvendt, så de senere årene har Rogaland i stor grad hatt negativ netto innflytting.

De senere årene har Rogaland opplevd en kraftig oppbremsing i arbeidsinnvandringen, noe som bidrar til at netto innvandring til Rogaland har vært negativ i enkelte kvartaler. Det vil si at det har vært flere som har utvandret enn innvandret.

Fødselsoverskuddet er forholdet mellom antall fødsler og dødsfall. Fødselsoverskuddet i Rogaland har avtatt noe de senere årene, har de siste kvartalene vært den viktigste komponenten i befolkningsutviklingen. Første kvartal 2019 ble et unntak fra denne trenden, med høyere innvandring, mens i andre kvartal er fødselsoverskuddet igjen den viktigste delen av befolkningsveksten. Her ser vi også at nettoflyttingen bare såvidt er negativ - det er en tendens til at netto utflytting fra Rogaland er lavest i andre kvartal.