Kvartalsvis befolkningsutvikling

Utviklingen i folketall påvirkes at forholdet mellom fødsler og dødsfall, inn- og utflytting og inn/utvandring. Det er en tendens til at flere flytter fra Rogaland til andre deler av landet enn omvendt, så de senere årene har Rogaland i stor grad hatt negativ netto innflytting.

De senere årene har Rogaland opplevd en kraftig oppbremsing i arbeidsinnvandringen, noe som bidrar til at netto innvandring til Rogaland har vært negativ i enkelte kvartaler. Det vil si at det har vært flere som har utvandret enn innvandret.

Fødselsoverskuddet er forholdet mellom antall fødsler og dødsfall. Fødselsoverskuddet i Rogaland har avtatt noe de senere årene, men er for tiden den viktigste komponenten i befolkningsutviklingen.