Hotellovernattinger fordelt på type

Hotellene i Rogaland hadde mer enn en dobling i antall hotellovernattinger knyttet til ferie og fritid fra 2008 til 2016 (+125%), mens overnatting knyttet til kurs og konferanse og yrke annet varierte en del mellom år og viste en nedgang på henholdsvis -10% og -12% fra 2008 til 2016.