Forventet levealder

Forventet levealder gir en indikasjon på helsetilstanden i befolkningen. I Norge totalt sett har for ventet levealder for 30-åringer økt fra 78,7 år for perioden 1990-96 til 82,3 år for perioden 2010-16. Den tilsvarende utviklingen i Rogaland var fra 79,2 til 82,6 år.


Det er imidlertid tydelige forskjeller innad i befolkningen - forventet levealder har økt mest for de med mest utdannelse, minst for de som bare har grunnskoleutdanning. For mer om dette, se tabellene om forventet levealder etter utdanning.