Antall nye virksomheter i Rogaland per region for perioden 2011-2015

Ryfylke hadde den prosentvise største endringen i antall nye virksomheter for perioden 2011 til 2015 med en økning på 37%, mot en økning på kun 2% i Dalane. Til tross for at Dalane var regionen med lavest økning i nyetableringer var Lund en av kommunene med størst prosentvis økning i antall nyetableringer med en økning fra 34 nyetableringer i 2011 til 57 nye bedrifter i 2015. Jæren og Haugalandet hadde en prosentvis ganske lik økning på henholdsvis 24% og 23%.​