Reiser med buss

Kollektivtilbudet har blitt betraktelig forbedret de siste årene. Rutestrukturene er forenklet i byområdene og tilbudet økt, og betydelig flere reiste med buss i 2015 enn 2008. Sommeren 2016 ble rutene på Nord-Jæren lagt om og tilbudet utvidet.

Antall kollektivreiser med buss har økt med rundt 12 prosent mellom 2008 og 2014. Veksten er i stor grad kommet på Nord-Jæren. Med trafikkveksten som kom etter ruteomleggingen på Nord-Jæren i 2003 har det dermed vært en betydelig vekst i antall reiser med buss i regionen.​

Mens det var en nedgang i antall reiser i 2015 har det igjen vært en økning i antall reiser i 2016.