Finansiering av kollektivtransport

Det fylkeskommunale tilskuddet er den største finansieringskilden til kollektivtransporten. Figuren viser at kostnaden har økt relativt mer enn billettinntektene og tilskuddsgraden er derfor økende.​