Flere menn enn kvinner i Rogaland

Rogaland har 50,8 prosent menn i befolkningen totalt sett

Det fødes litt flere gutter enn jenter (omtrent 106 gutter per 100 jenter), men kvinner har lavere dødelighet og en tendens til å bli noe eldre. Fram til innvandringen begynte å påvirke situasjonen for alvor, betydde dette at det var noe flere kvinner enn menn i totalbefolkningen i Norge. 

Blant innvandrerne til Norge er det menn i flertall, noe som påvirker kjønnssammensetningen her i landet. Fra 1986 til 2018 har andelen menn i Rogaland økt fra 49,8 til 50,8 prosent. Det meste av perioden har mannsandelen i Rogaland ligget 0,4-0,5 prosentpoeng over andelen i landet totalt sett. 

De siste årene har arbeidsinnvandringen til Rogaland nærmest stoppet opp. Dette har først og fremst konsekvenser for befolkningsveksten, men også kjønnssammensetningen. Siden toppen i 2016, hvor det var 8185 flere menn enn kvinner i Rogaland, er "mannsoverskuddet" ved inngangen til 2019 nede i 7068.