Flere menn enn kvinner i Rogaland

I 2005 bodde like mange kvinner som menn i Rogaland, hvis man ser på befolkningen totalt. Hvis man kun ser på den yrkesaktive aldersgruppen var mennene nesten 3% flere. 

Flertallet av arbeidsinnvandrerne som kom i de påfølgende årene var menn. Forskjellen ble størst i 2015, da det var 6,8% flere menn i yrkesaktiv alder enn det var kvinner. Men tendensen har snudd. Flere menn enn kvinner har flyttet ut, som igjen jevner ut balansen. I år er forskjellen 6,4% i yrkesaktiv alder. Men selv hvis vi ser på alle aldre, er det fortsatt nesten 8000 flere menn enn kvinner i Rogaland.