Fullførte og igangsatte boliger i kommunene

I 2017 ble det ferdigstilt 2670 boliger i Rogaland. Dette er en liten oppgang fra året før men en markant nedgang sammenlignet med perioden 2012 - 2015. Også igangsatte boliger viser samme trend, noe som kan bety at boligbyggingen ikke tar seg opp de første par årene. Også igangsatte boliger har vist en tilsvarende nedgang, noe som kan bety at boligbyggingen ikke tar seg opp de første par årene.

Definisjonen på ”igangsatte boliger”, for bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med Plan- og bygningslovens §93, er som hovedregel igangsettingstillatelse gitt som dato for igangsetting.