Fritidsboliger i Ryfylke

Nesten 30 prosent av de eksisterende fritidsboligene i regionen er bygget i 2004 eller senere. Flest har blitt
bygget i Sauda og Strand som begge har ferdigstilt nærmere 400 hytter.

Tabellen viser antall fritidsboliger i planområdet siden 2008

Trykk her for tabell for hele Rogaland