Husholdningstyper i Rogaland

Drøyt hver tredje husholdning i Rogaland består av én person, mens hver fjerde består av par uten barn. Snaut en tredjedel er husholdninger med barn, mens 11 prosent er andre typer husholdninger. Antall husholdninger i Rogaland har økt fra 160 000 i 2015 til 203 000 i 2019, men ut over at andelen par uten barn har økt med tre prosentpoeng, og at andelen par med barn har sunket med fire prosentpoeng, er det svært små endringer i sammensetningen av husholdningstyper i denne perioden.