Antall årsverk innen akvakultur

Antall sysselsatte innen havbruk i Rogaland økte med 18,7% for menn og 18,8% for kvinner fra 2011 til 2015.

Omgjort til årsverk (1845 timer/årsverk) var det en økning i antall årsverk for både menn og kvinner på henholdsvis 26,3% og 33,8%.  Fordelt på de ulike artene økte sysselsettingen (i årsverk) med 39,1% for laks og 3,2% for settefisk, mens det var en nedgang for bløtdyr og andre marine arter for perioden 2011-2015.​