Utvikling i melkekvoter for Rogaland fordelt per region

Jæren har 65% av melkekvotene i Rogaland og Dalane lavest andel på 10%. Jæren har hatt en økning i andel melkekvoter på 3,8% fra 2010-2017, mens andelen har vært omtrent uendret for Haugalandet og Ryfylke, og gått noe ned for Dalane (-3%) fra 2010-2017.