Utvikling i melkekvoter for Rogaland fordelt per region

Det er en trend at mer av melkeproduksjonen foregår på Jæren. Melkeproduksjonen holder seg stabil på Haugalandet med en nedadgående tendens i Dalane og i Ryfylke. Det blir færre gardsbruk i alle regionene. Trenden er at gardsbruka blir større med mer jordbruksareal og flere produksjonsdyr. Utviklingen i melkeproduksjonen henger i stor grad sammen med politiske rammevilkår som legger til rette for en utvikling med store produksjonsenheter og volumproduksjon.​