Test: data fra fire trafikktellere i Sandnes kommune

Dette er en test for å vurdere hvordan tallgrunnlag fra tellere av fotgjengertrafikk kan presenteres.


Besøkstallene i Giskehallen illustrerer tydelig effekten av coronarestriksjonene. I samme periode har antall passeringer i Alsvik og Hanatrappene økt betydelig - her bidrar nok både coronarestriksjoner og årstiden.

NB: Tallene er lastet direkte inn uten noen form for kvalitetskontroll...