Unge i lavinntektsfamilier - utvikling over tid

Siden 2012 ser vi en stadig raskere økning i andel unge i lavinntektsfamilier i Rogaland. Den økende arbeidsledigheten vi har sett, særlig fra 2014, framstår som en viktig delforklaring på denne utviklingen.

Lavinntektsfamilier er definert som husholdninger der inntekten er lavere enn 60 prosent av den nasjonale medianinntekten (dvs. inntekten som ville være i midten dersom man stilte opp alle landets husholdningsinntekter i stigende rekkefølge).

Personer med dårlig økonomi i større grad har helseproblemer enn andre. Andelen som vokser opp i lavinntektsfamilier gir derfor en indikasjon på eksisterende og kommende helseutfordringer.

I Rogaland må man imidlertid være oppmerksom på at det generelle pris- inntektsnivået, særlig på Nord-Jæren, er så høyt at situasjonen i husholdninger med høyere inntekt enn det som er lagt til grunn her fortsatt kan oppleve de samme utfordringene som husholdninger med lavere inntekt andre steder.